Wat is Airlite Control?

Airlite Control is een hulpprogramma dat de communicatie tussen de Airlite en andere software verzorgd. Voor het uitwisselen van audio is Airlite Control niet nodig. Dit programma komt om de hoek kijken als je informatie of commando’s wilt uitwisselen met de mixer vanuit andere software. Een voor de hand liggend voorbeeld is het verzenden van een startcommando naar een player in je playoutsoftware. Dit verloopt via Airlite Control. 

Maar ook het monitoren van de mixer met het programma Airlite Meters of het “programmeren” van de mixer via Airlite Configuration Manager verlopen via Airlite Control.  Airlite control vertaalt USB-commando’s in UDP-pakketten die kunnen worden ontvangen en verzonden via het netwerk. Op deze manier kun je vanaf verschillende computers communiceren met de Airlite. Deze communicatie verloopt via Airlite Control, dat wordt geïnstalleerd op de computer welke is verbonden met de USB-Main aansluiting op de Airlite. 

Airlite Control downloaden en installeren

Het programma is gratis te downloaden op de Airlite wikipagina van D&R. Selecteer de versie voor jouw besturingssyteem. In deze handleidingen ga ik uit van Microsoft Windows. Start de installatie en installeer het programma met de standwaarden. Dit is een kwestie van Next, Next, Install, Finish.

Na de installatie wordt het programma gestart, maar je ziet het nog niet. Je kunt het programma openen via de ‘system tray’. Dit is het gedeelte van de taakbalk rechts onder in beeld. Meestal naast de klik. Je vindt hier een groen ‘Airlite Control-icoon’. Soms is het icoon verborgen achter de ‘pijl-knop’ en moet je eerst op de pijl klikken om het te zien. 

Airlite Control in System Tray
De system tray met de pijl en het Airlite Control-icoon.

Airlite Control instellingen

Klik met de rechtermuisknop op het groene icoon in de system tray en kies ‘Settings’ om het programma te starten. 

Airlite Control met standaard waarden
Airlite Control met standaard waarden.

UDP/IP Ports

Door het vinkje te verwijderen bij ‘Use defaults’ (standaard waarden gebruiken), kun je zelf poorten kiezen waarmee andere software kan communiceren met Airlite Control. 

METERING – Deze poort wordt door Airlite Meters gebruikt om verbinding te maken. 

CONFIG – Deze poort wordt door Airlite Configuration Manager gebruikt om verbinding te maken. 

CUSTOM – Deze poort wordt door je playoutsoftware gebruikt om gegevens te ontvangen van de Airlite. 

LISTEN – Deze poort wordt door je playoutsoftware gebruikt om gegevens te verzenden naar de Airlite.

Ik adviseer om de standaard poorten te gebruiken. Vergeet niet – indien nodig – de poorten te openen in de firewall op de computer waarop Airlite Control draait. 

Status

Hier kun je zien hoeveel gegevens er worden ontvangen en verzonden en hoeveel clients er verbonden zijn. 

Interface

Door ‘Auto connect’ aan te vinken, maakt de software automatisch verbinding met de Airlite. Om te kunnen communiceren met Airlite Control, moet deze de status ‘running’ hebben. via de ‘Start’ en ‘Stop’-knop, kun je Airlite Control starten en stoppen.