Wat is Airlite Configuration Manager (ACM)?

Airlite Configuration Manager (ACM) is een hulpprogramma waarmee je de instellingen van je Airlite kunt beheren. Deze instellingen worden hieronder nader beschreven. Om ACM te kunnen gebruiken, moet de USB Main port van de Airlite zijn aangesloten en Airlite Control zijn gestart. 

Airlite Configuration Manager downloaden en installeren

Het programma is gratis te downloaden op de Airlite wikipagina van D&R. Selecteer de versie voor jouw besturingssyteem. In deze handleidingen ga ik uit van Microsoft Windows. Start de installatie en installeer het programma met de standwaarden. Dit is een kwestie van Next, Next, Next, Install, Finish.

Na de installatie wordt het programma gestart. Omdat er nog geen communicatie met Airlite Control is ingesteld. zie je een leeg venster.

Verbinding maken met Airlite Control

Airlite Configuration Manager communiceert niet rechtstreeks met de Airlite. Deze communicatie verloopt via het hulpprogramma Airlite Control. Klik op ‘Options’, ‘Communication’ om verbinding te maken met Airlite Control. 

Communication Options openen

In het venster dat nu getoond wordt, vul je het IP-adres in van de computer waarop je Airlite Control hebt geïnstalleerd. Als dit dezelfde  computer is, kun je het localhostadres ‘127.0.0.1’ gebruiken. Hierbij stel je ook de poorten in die je eerder in Airlite Control hebt geselecteerd.

ACM verbinding met localhost
Vul het IP-adres van de Airlite Control-computer in.